Novinky

30.03.2018 10:05

Výroční členská schůze MS

V sobotu 7.4. 2018 se koná v naší klubovně výroční členská schůze, začátek v 17 00hod.Program: Zahájení              Zpráva předsedy o činnosti spolku za celý...

—————

13.12.2017 20:52

Hon 9.12. 2017

V sobotu 9.12. 2017 se uskutečnil v našem spolku hon na drobnou zvěř, který se vydařil s výsledkem: 41 ks zajíc a 67 ks bažant. Chtěl bych poděkovat všem našim členům, kteří se na úspěšné akci aktivně podíleli. Večerní ,,Poslední leč" s ,,Mysliveckým soudem" a bohatou zvěřinovou...

—————