Výroční členská schůze MS

30.03.2018 10:05

V sobotu 7.4. 2018 se koná v naší klubovně výroční členská schůze, začátek v 17 00hod.


Program: Zahájení

              Zpráva předsedy o činnosti spolku za celý rok

              Zpráva mysliveckého hospodáře /odlov zvěře, hony, přikrmování,aj./

              Zpráva finančního hospodáře

              Schválení, vydání povolenek a rozdělení odlovu spárkaté  na r. 2018

              Plán činnosti na r. 2018

              Různé

              Diskuze

              Závěr


             Občerstvení  zajištěno.

                                                              S pozdravem  Kamil Ludvík

            

              Plomby, lístky o původu zvěře a povolenky vzít sebou!!!!!!!!!!!!!! 

—————

Zpět