Schůze MS

28.05.2018 08:36

V neděli 3.6. 2018 se koná schůze MS. Začátek v 9 00 hod.

Program:Zahájení

              Zpráva předsedy

              Zpráva MH

              Finanční zpráva

              Různé

              Diskuze

              Závěr

—————

Zpět